אנטי וירוס-Anti Virus

YouTube

1)בחרו חידה מהחוברת והניחו את חלקי המשחק על לוח המשחק,כפי שמצוין בכרטיס החידה.

2)הזיזו את חלקי המשחק,כך שתוכלולתמרן את הוירוס (החלק האדום) אל מחוץ ללוח המשחק באופן הבא:

*חלקי המשחק יכולים לנוע רק באלכסון,לכל ארבעת הכיוונים.(ראה איור A).
*לא ניתן להזיז את החלקים במאוזן,במאונך או לסובב אותם (ראה איור C,B).
*מותר להזיז חלק משחק דרך פתח היציאה בלוח (כך שיבלוט החוצא דרך הפתח אך לא יצא לחלוטין מהמשחק).
כדי לפנות מקום ולהזיז אחרים במהלך פתרון החידה (ראה איור E.)
*לא ניתן להזיז את חלקי המשחק הלבנים (אני מכנה אותם מחסומים),יש להתייחס אליהם כאל חלק מלוח המשחק עבור אותה חידה.
*לעיתים יש להזיז מספר חלקים יחד כקבוצה אחת.

3)כאשר הצלחתם להוציא-להדוף את הוירוס מחוץ ללוח המשחק ,פתרתם את החידה.
(ראו איור E).
*ניתן לחגוג את פתרון החידה בנסיון לפתור את החידה הבאה.

Comments are closed.