פאזל - פוטבול

לפניך/לפנייך 9 חלקים שונים.

 

מהם עליך/עלייך להרכיב את הצורה הבאה, בהצלחה.