המבוך -QOURIDOR

כל שחקן מציב את החייל שלו במרכז השורה שנבחרה. כל שחקן מקבל מספר מחסומים זהה

(תלוי בכמות המשתתפים).

כל שחקן בוחר בתורו אחד מהשניים:
להזיז את החייל שלו צעד אחד
(לא באלכסון) או, להציב מחסום בפני יריביו ובכך למעשה
לבנות מבוך אשר יחסום ויעכב את יריביו.

השתמשו במחסומים בחכמה כדי שהיריבים לא ינצלו אותם לרעתכם! בכל מחסום ניתן להשתמש פעם אחת בלבד. מי
שמגיע ראשון לשורה הנגדית הוא המנצח