לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

בלוקוס

בלוקוס – משחק חשיבה לכל המשפחה , התורם להתפתחות החשיבה,

המשחק בלוקוס (לגילאי6 ומעלה) מיועד ל- 1-4 משתתפים וכולל לוח משחק,

כאשר המטרה של כל משתתף היא להיפטר מכל החלקים. כל משתתף מקבל

צבע ו- 21 חלקים ומנסה למנוע מהיריב להניח את כליו על הלוח, וכן להניח

את חלקיו בצבע של יריביו. המשחק מסתיים כאשר כל המשתתפים חסומים

כאשר משחקים שני שחקנים אז כל אחד מהמשתתפים מקבל 2 צבעים.

ניתן לשחק לבד-ניסיון להציב את כל חלקי המשחק מכל הצבעים ללא

העולם ברחבי רבים בפרסים זכהבלוקוס . מאתגר משחקזהו , וממכרמהנה ,

וגירוי חוויה של לרגעים יחדיו המתאספים המשפחה לבני איכות זמןהאפשר

תפיסה מרחבית ותכנון טקטי.

ואינם יכולים להניח חלקים נוספים.

מרווחים,ובעצם למלא את כל חלל לוח המשחק בכל חלקיו.

אינטלקטואלי.