לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

ארנבים ושועלים

עזרו לארנבים להימלט מהשועלים תוכלו לעזור לארנבים לקפוץ ולהגיע למקום מבטחים? השתמשו בארנבים נוספים, פטריות ואפילו בשועלים כדי לקפוץ על גבי הלוח ולהגיע לגומחות שלהם בבטחה.

.

בחרו חידה. הניחו את הארנבים, השועלים והפטריות על גבי לוח המשחק כפי שמצויין בחידה. 

2

מגיעים בבטחה לתוך הגומחות החומות.

א. מיקום הפטריות הינו קבוע ולא ניתן להזיז אותן.

ב. את השועלים ניתן להזיז קדימה או אחורה. השועלים לא יכולים לקפוץ מעל עצמים או 

להיות מונחים במקום אחר על הלוח.

ג. הארנבים יכולים לקפוץ אופקית או אנכית מעל גומחה או שתיים עם עצמים: ארנבים 

אחרים, שועלים, פטריות או שילוב של שניים מהם.

3

פתרון לחידה הינו כאשר כל הארנבים יגיעו בבטחה לתוך הגומחות החומות. המיקום הסופי של השועלים אינו משנה.

א. מספר התזוזות המינימלי בכדי לפתור כל חידה מצויין על גבי החידה.

ב. את הפתרון הקצר ביותר ניתן למצוא בסוף חוברת החידות. 

ג. יש יותר מפתרון אחד אפשרי לכל חידה.