לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

קווארטו - QUARTO

‏חוקי המשחק
משחק אסטרטגיה ל -2 ‏משתתפים
הצגת המשחק:
‏- לוח עץ עליו מסומנים 16 ‏ עגולים. 16- ‏חלקים מעץ, המחולקים ל 4 ‏קבוצות אפיון (תרשים 1 ‏):
‏חלקים כהים ובהירים{ חלקים עגולים ,ריבועיים, חלקים ארוכים וקצריםוחלקים עם חלל ובלי חלל.
‏בתחילת המשחק החלקים נמצאים בצד הלוח .
‏מטרת המשחק:
‏המתחרים מנסים ליצור שורה של חלקים כעלי מכנה משותף אחר לפחות(תרשים 2 ‏). שורה זו יכולה להיות ‏אלכסונית
או באחר הכיוונים (תרשים3 ‏).
‏מהלך המשחק
‏•המשתתפים בוחרים את המשתתף הפותח במשחק.
‏•המשתתף הראשון בוחר אחד מ 16 ‏ החלקים ומושיט אותו ליריבו כדי
שהאחרון יניחו על אחת מ-16 תכניות העיגול הריקות (תרשים 4 ‏).
•המשתתף שהניח חלק על אחת הגומות בוחר באחד מ 15 ‏החלקים
הנותרים ומוסר איתר ליריבו כדי שיניח אותו במסיס פניי שיבחר 1 ‏וחוזר חלילה.
‏ניצחון במשחק – מנצח המשתתף המודיע "קווארטן"(ראה תרשים $).
1 ‏.משתתף רשאי להודיע {'קוארטן" כאשר הוא מניח על הלוח כלי
המשלים סדרה של 4 כלים בעלי מכנה משותף: 4 ‏ כלים בהירים, 4 ‏ כלים
כהים, 4 ‏ בלים עגולים, 4 ‏ בלים ריבועיים, 4 ‏ כלים ארוכים או 4 ‏ כלים קצרים.
‏איו זה משנה מי מהמשתתפים הניח את 3 ‏ הכלים הקודמים בשררה.
המשתתף חייב להכריז על 'קווארטו" J כדי לנצח.
2 ‏.במידה ומשתתף לא הבחין שנוצרה סדרה והעכיר את החלק הבא
ליריבו יכול המתחרה להכריז "קווארטו" ולזכות במשחק.
3 ‏.במידה ואף אחד מהמתחרים לא הבחין ~סדרה במסגרת המהלך שכו
היא נוצרה, מאבדת הסדרה את ערבה והמשחק ממשיך מבלי
שהמשתתפים יוכלו להבריז עליה "קווארטו".
‏סיום המשחק
‏המשחק מסתיים בניצחון כאשר הוכרז על "קווארטו"
‏המשחק מסתיים בתיקו באשר בל 16 ‏החלקים הונחו אך שום סדרה לאנוצרה.
‏גרסה למתקדמים
‏משתתף כמשחק זכאי להכריז "קווארטו" כאשר נוצרה סדרה כלשהי
בשורה או סדרה כלשהי בריבוע (שבתרשים 6 ‏). במצב זה ישנן 9 ‏ אפשרויות
נוספות ליצירת סדרה וניצחון במשחק.
‏משך המשחק
‏ביו 10 ‏ל 20 ‏ דקות. בזמן תחרותו ניתן להקציב לכל משתתף דקה אחת
למהלך..

 

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"]

","after_widget":"<\/div>","before_title":"

","after_title":"<\/h3>","widget_id":"widget-0-0-1"}}" />[/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"]

","after_widget":"<\/div>","before_title":"

","after_title":"<\/h3>","widget_id":"widget-0-0-2"}}" />[/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"]

","after_widget":"<\/div>","before_title":"

","after_title":"<\/h3>","widget_id":"widget-0-0-3"}}" />[/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"]

","after_widget":"<\/div>","before_title":"

","after_title":"<\/h3>","widget_id":"widget-0-0-4"}}" />[/siteorigin_widget]

‏חוקי המשחק
משחק אסטרטגיה ל -2 ‏משתתפים
הצגת המשחק:
‏- לוח עץ עליו מסומנים 16 ‏ עגולים. 16- ‏חלקים מעץ, המחולקים ל 4 ‏קבוצות אפיון (תרשים 1 ‏):
‏חלקים כהים ובהירים{ חלקים עגולים ,ריבועיים, חלקים ארוכים וקצריםוחלקים עם חלל ובלי חלל.
‏בתחילת המשחק החלקים נמצאים בצד הלוח .
‏מטרת המשחק:
‏המתחרים מנסים ליצור שורה של חלקים כעלי מכנה משותף אחר לפחות(תרשים 2 ‏). שורה זו יכולה להיות ‏אלכסונית
או באחר הכיוונים (תרשים3 ‏).
‏מהלך המשחק
‏•המשתתפים בוחרים את המשתתף הפותח במשחק.
‏•המשתתף הראשון בוחר אחד מ 16 ‏ החלקים ומושיט אותו ליריבו כדי
שהאחרון יניחו על אחת מ-16 תכניות העיגול הריקות (תרשים 4 ‏).
•המשתתף שהניח חלק על אחת הגומות בוחר באחד מ 15 ‏החלקים
הנותרים ומוסר איתר ליריבו כדי שיניח אותו במסיס פניי שיבחר 1 ‏וחוזר חלילה.
‏ניצחון במשחק – מנצח המשתתף המודיע "קווארטן"(ראה תרשים $).
1 ‏.משתתף רשאי להודיע {'קוארטן" כאשר הוא מניח על הלוח כלי
המשלים סדרה של 4 כלים בעלי מכנה משותף: 4 ‏ כלים בהירים, 4 ‏ כלים
כהים, 4 ‏ בלים עגולים, 4 ‏ בלים ריבועיים, 4 ‏ כלים ארוכים או 4 ‏ כלים קצרים.
‏איו זה משנה מי מהמשתתפים הניח את 3 ‏ הכלים הקודמים בשררה.
המשתתף חייב להכריז על 'קווארטו" J כדי לנצח.
2 ‏.במידה ומשתתף לא הבחין שנוצרה סדרה והעכיר את החלק הבא
ליריבו יכול המתחרה להכריז "קווארטו" ולזכות במשחק.
3 ‏.במידה ואף אחד מהמתחרים לא הבחין ~סדרה במסגרת המהלך שכו
היא נוצרה, מאבדת הסדרה את ערבה והמשחק ממשיך מבלי
שהמשתתפים יוכלו להבריז עליה "קווארטו".
‏סיום המשחק
‏המשחק מסתיים בניצחון כאשר הוכרז על "קווארטו"
‏המשחק מסתיים בתיקו באשר בל 16 ‏החלקים הונחו אך שום סדרה לאנוצרה.
‏גרסה למתקדמים
‏משתתף כמשחק זכאי להכריז "קווארטו" כאשר נוצרה סדרה כלשהי
בשורה או סדרה כלשהי בריבוע (שבתרשים 6 ‏). במצב זה ישנן 9 ‏ אפשרויות
נוספות ליצירת סדרה וניצחון במשחק.
‏משך המשחק
‏ביו 10 ‏ל 20 ‏ דקות. בזמן תחרותו ניתן להקציב לכל משתתף דקה אחת
למהלך.