לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

קויקסו-QUIXO- (איקס עיגול)

משחק אסטרטגיה לשניים או ארבעה משתתפים. מיועד מגיל-6-80..
הצגת המשחק:
‏- לוח ובמרכזו מונחות 25 ‏ קוביות עץ .
‏- בתחילת המשחק כל הקוביות מונחות כשחלקן החלק פונה מעלה.
‏- המשתתפים בוחרים צורה (אפס,/ עיגול) ומחליטים מי יפתח במשחק .
‏מטרת המשחק:
‏ליצור רצף של 5 ‏ קוביות (שורה טור או באלכסון) אשר סימנך עליהן . X או 0..
חוקי המשחק ל-2 משתתפים):
בשום מקרה משתתף אינו יכול לוותר על תורו. בחירה והזזה של קובייה:
‏ משתתף בוחר בתורו קובייה חלקה או שסימנו עליה, מהקוביות שיוצרות את המסגרת בלבד.(ראה איור 3). אותה לפי החוקים הבאים, ‏בחירה והזזה של קובייה: חלקה או קובייה שסימני עליה .בסיבוב הראשון אין ברירה אלא לבחור בקובייה שחלקה חלק . את המסגרת בלבד, (איור 3 ‏). בסבוב הראשון אין ברירה אלה לבחור
בקובייה שחלקה העליון חלק. בכל מקרה אסור לשחקן להרים שסימן יריבו פונה מעלה. .
‏הנחה של קובייה שהורמה נעשה על ידי דחיפת שורה או טור של קוביות
כפי שמודגם באייר 4 ‏.אסור להניח קובייה במקום שממנו נלקחה.
המנצח במשחק :הינו משתתף שהצליח ליצור רצף של 5 ‏קוביות כשסימן
המשתתף פונה מעלה, בשורה, בטיר או באלכסון. משתתף שיצר רצף עם
סימן היריב הפסיד במשחק. אפילו אם ניצר גס רצף עם סימנו, באותי
זמן•
‏חיקי המשחק עבור 4 ‏ משתתפים):
‏המשתתפים מתחלקים ל -4 קבוצות של שני משתתפים בכל קבוצה .
‏כל משתתף משחק בתורי כאשר התיר עובר בכוון השעון .משתתף יכול
להזיז קובייה חלקה או קובייה שסימן המשתתף פינה מעלה והנקודה פונה
לכוון המשתתף. באיור 7 ‏קוביות V, W ‏ הוזז רק על ידי משתתף A1 ‏.
קוביות X, Y,Z ‏יוזזו רק על ידי משתתף A2 ‏.אסור למשתתף לשחק
בקוביה של יריביו אך מותר למשתתף להניח את הקובייה בכוון שיאפשר
לשותף לשחק בה כאשר יגיע תורו, תורה.
‏משתתף חייב לשחק בתורו אלה במקרה בו אין קובייה חלקה או קובייה
עם סימן המשתתף שהנקודה פרנה לעברו ,אז יעבור התור למשתתף
הבא.
‏הנחה של קובייה שהורמה נעשה על ידי דחיפת שורה אר טור של קוביות
כפי שמודגם באיור 4 ‏. אסור להניח קובייה במקום ממנה נלקחה. מותר
להרים רק קוביות שהן חלק מהמסגרת ולא ממרכז השטח, ראה אירר 3 ‏.
סיום המשחק:
‏מנצחת הקבוצה הצליחה ליצור רצף של 5 ‏קוביות שסימנה פונה מעלה.
אס קבוצה יצרה רצף עם סימן הקבוצה היריבה הרי היא הפסידה
במשחק, גם אס באותו מהלך נוצר רצף של הקבוצה ששיחקה .
‏משך המשחק 10-20 ‏דקות .ניתן להגביל את זמן החשיבה לכל מהלך. ‏.