לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

שש-SIX

תכולה: 42 אבני משחק או 38 משושות מעץ/חרסינה. 21 אדומות ו-21 שחורות. תיק נשיאה.
מטרת המשחק:
ליצור אחת משלושת הצורות המנצחות בצבע שלך.
הכנת המשחק:
כל משתתף אוסף 20 משושים בצבע שלו. שני המשושים הנותרים (אחד מכל צבע)מונחים במרכז השולחן כאשר הם משיקים בפאה אחת בלבד.
חוקים בסיסיים (שני שחקנים).
כל משתתף בתורו מניח משושה בצבע שלו על השולחן. המשתתף בעל האבנים השחורות משחק ראשון ומניח משושה שחור צמוד באחת מצלעותיו (לא בפינה) למשושה האדום שכבר מונח על השולחן. (ראה איור 1).
את המשושים הבאים ניתן להניח בכל מקום סמוך לאחד מהמשושים שכבר נמצא על השולחן. ללא חשיבות לצבע המשושה (ראה איור 2).
במקרה שהמשחק לא הוכרע וכל 42 המשושים הונחו, המשחק ממשיך כאשר כל משתתף מזיז בתורו אחת מהאבנים שלו למיקום חדש. לא ניצן להזיז אבנים שיגרמו לניתוק ברצף האבנים שנמצאות על השולחן, כלומר לאחר שהונחה ייווצרו שניים או יותר "איים" של האבנים.(ראה איורים 3-4).
*שימו לב כלל זה משתנה בהוראות המשחק המתקדם !
משתתף המצליח ליצור אחת משלוש הצורות המנצחות בצבע שלו ומכריז על כך מנצח במשחק. (ראה איורים 5-6).
במקרה שמשתתף חצר צורה אך לא ם לב לכך, ניתן להכריז על הצורה גם בתור הבא בתנאי שיריבו לא ניצח לפני כן.
משחק ל-4 משתתפים-
משחק לארבעה משתתפים מתנהל בדיוק כמו משחק לשני משתתפים אך הפעם בקבוצות.
חברי הקבוצה יושבים זה מול זה סביב השולחן וכל משתתף מתחיל את המשחק עם 10 משושים. הקבוצה שמשחקת בצבע השחור
מחליטה מי משחקניה ישחק ראשון והמשחק ממשיך בכיוון השעון.
*במהלך המשחק אסור לחברי המשחק לתקשר או לרמוז זה לזה.
דוגמאות:
(1) 3 מהלכים מותרים למשושים השחורים בתחילת המשחק.
(2) שני המשתתפים שיחקו תורו של השחור , ניתן להניח אבן בכלאחד מהמקומות המוצללים.
(3) כל האבנים הונחו , האדום יכול ,למשל, להזיז את האבן המסומנת למיקום המוצלל, כפי שמראה החץ.
(4) כל האבנים המסומנות אינן יכולות לזוז משום שכך ייצרו 2 או יותר ("איים") קבוצות נפרדות של אבנים.
(5) מהלך אל המיקום המוצלל יזכה את השחור בצורת טבעת (פרח) ובניצחון במשחק. אם תורו של האדום לשחק ,עליו להעביר אבן משלו בדיוק לאותו המקום על מנת למנוע מיריבו לנצח.
(6) המיקום המסומן הינו מהלך מנצח עבור השחור. כל אחד מהמקומות המוצללים ייצור צורת שורה ויוביל לניצחון. האדום יכול לחסום רק איום אחד!.
משחק מתקדם-
השלב הראשון במשחק מתנהל ע"פ החוקים הרגילים, במקרה שהמשחק לא הוכרע וכל ה-42 המשושים הונחו , המשחק ממשיך ע"פ החוקים הבאים:
ניתן להזיז משושה כך שינתק אבן אחת או קבוצה של אבנים ממשטח השולחן.
במקרה כזה האבנים שנותקו מאזור המשחק המרכזי ,יוצאות מהמשחק, שני המשתתפים ממשיכים בהזזת האבנים שנותרו (ראה איור 7).
שתי הקבוצות שנוצרות זהות בגודלן , האדום יכול להחליט איזו קבוצה תצא מהמשחק. השחור יישאר עם 5 משושים בלבד וינצח במשחק.
(7) אם השחור יבצע את המהלך המתואר , שני המשושים המסומנים יילכדו ויצאו מהמשחק!
(8) שתי הקבוצות שנוצרו שוות בגודלן , האדום יכול להחליט איזו קבוצה תצא מהמשחק. (אם יבחר מהקבוצה מימין השחור יוותר עם 5 משושים בלבד והאדום ינצח במשחק.