לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

משחק הגביעים-GOBBLET

משחק מאח טיירי דנו‏אל, מתאים לשני משתתפים מגיל 7-77 משך המשחק 10-20 ‏דקות.
‏המשחק כולל:
‏לוח משחק מעץ ועליו 16 קומות, 24 ‏ חלקי משחק מעץ.
‏מטרת המשחק:
‏להיות הראשון שיוצר רביעיית של גביעים בצבע שלך על קו ‏ישר.
‏הכנת המשחק:
‏בתחילה כל שחקו מקבל אח הגביעי‏ם בצבע שבחר ומסדרם ב 3- ערימות מחוץ ללוח המשחק!
בכל ערמה יש 4 ‏ גביעום בגדלים שונים, הסידור הינו כך שגביע קטן ימצא מתחת לגביע גדול יותר.
‏ מהלך המשחק:
‏בכל תור על השחקן לבצע את אחד המהלכים הבאי‏ם:
‏•להצי‏ב גבי‏ע חדש על אחד המקומות הפנויים על לוח המשחק (איור -3(.
•להזיז גביע שנמצא כבר על הלוח למקום חדש (איור- 4).
‏גביע חדש יש תמד לקחת מראש אחת הערמות.
גביע חדש יש להניח תמיד על משבצת פנויה אלא אם יש ליריב יש 3 גביעים על אותו טור או שורה, אזי מותר לכסות עם גביע חדש את אחד מגביעי היריב,
‏לא ניתן להוריד מהלוח גביע לאחר שהונח על לוח המשחק.
‏מותר להזיז גביע גס אם לא כל הגביעי‏ם נמצאים על לוח המשחק.
‏ניתן להזי‏ז גבי‏ע ממקומו ולהניח למק‏ום ריק או על גביע של הירי‏ב, אם הגביע של היריב הינו קטן יותר.
ניתן לכסות כל גביע קטן ‏יותר (איור 5 ‏).
‏מותר לכסות גם בצבע שלך (איו‏ר 6 ‏).
אם נגעת בגביע שעל הלוח. עליך לשחק עמו.
‏אם הרמת גביע שלך ו‏חשפת מתחתיו גביע של היריב ויוצר רביעייה ליריב הפסדת במשחק
אלא אם ניתן להרים את הגביע שהרמת על גבי אותה שורה של היריב (איו‏ר -7).
‏ניצחון במשחק:
‏הראשון שמצליח ליצור שורה של 4 ‏ גביעים מאותו הצבע, מנצח במשחק! (איור-7).