לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

 

מיועד לגילאי 9-99. 2-3 משתתפים.
תכולת המשחק :
3 לוחות משחק בגודל 5X5, כאשר מתוך 3 לוחות יש 2 שורות מסומנות בצבע שלו שנחשבות
כנקודות פתיחה – התחלה לכל משתתף.
27 מגדלים בגדלים וצורות שונות, לכל משתתף 9 כלים בצבע שלו – אפור שחור, ולבן.
9 הכלים מחולקים לגדלים- גובה שונה וצורות שונות- החלוקה היא Large, Medium, Small
( 3 משושים 1 גבוה 1 בינוני 1 נמוך. 3 ריבועים- 1 גבוה 1 בינוני 1 נמוך. 3 משולשים- 1 גבוה 1 בינוני 1 נמוך.)
הכנה למשחק – עמדת פתיחה:
כל שחקן נוטל את כל 9 חלקי המשחק שלו שבצבעו ומסדרם לאחר סידור שלושת הלוחות זה לצד זה כך שייצור משולש פנימי ביניהם, ותהיה לו גישה לכל אחד מהצדדים בלוחות בו הוא אמור לשחק (ראה איור 1).
המבוגר ביותר מתחיל במשחק !
כאשר משחקים יותר ממשחק אחד , מחליטים מי ראשון מתחיל ע"פ מי שניצח כבר במשחק הקודם.
*כאשר משחקים רק שני שחקנים החוקים תקפים כפי שיש ל-3 שחקנים .
שלבי המשחק:
1. סידור ואירגון הכלים והלוחות.
2. תזוזה- תנועה עם הכלים.
3. הכאה- אכילת כלים.
אופן סידור הכלים והלוחות:
כל שחקן מניח בתורו את אחד מ-9 כליו על הנקודות פתיחה שעל הלוח המסומנות בצבעו, ע"פ הבנתו ורצונו.
עד אשר כל אחד מסיים להניח את כליו, והלוחות מסודרים.
לאחר הסידור אמור להישאר לכל שחקן מקום אחד ריק מתוך השורה המונה 5 מקומות המסומנות בצבעו, כלומר רק 4 מקומות תפוסים בכלים שלו .
*ניתן להניח רק כלי אחד בכל משבצת פנויה, כלומר לא ניתן "להעמיס" או להרכיב כלים זה על זה.
לאחר העמדת הכלים בנקודות הפתיחה לא ניתן להזיז אותם מלוח אחד למשנהו !
תנועת הכלים:
כל כלי נע-זז צעד אחד לכיוון – ישר קדימה , אלכסון , כל עוד המשבצת פנויה כאמור.
*לא ניתן לוותר על התור או לדלג על אחד מכלי המשחק.
* לא ניתן לחזור אחורה עם הכלים, כלומר ברגע שכלי נע אין אפשרות להחזירו אחורה.
*היות וניתן לבצע רק מהלך אחד הוא נחשב מהלך- תור לשני הלוחות, כלומר לא עושים- מבצעים מהלך לשני הלוחות בהם יש לך כלים כאמור !
*במידה וכלי שלך הגיע לאחת מנקודות הפתיחה של היריב "לבית של היריב" המסומנות בשורה הראשונה מכיוונו – צדו הכלי נשאר שם עד אשר הוא מכה כלי של היריב או שמכים אותו !
הכאה- אכילה- (ראה איור 2 ואיור 3 ) .
ניתן להכות את כלי היריב כפי שזזים , כלומר ישר , באלכסונים ימין ושמאל בתנאי שהם צמודים אליך, כלומר שהכלי שלך צמוד לכלי של היריב אותו אתה רוצה להכות.
ניתן להכות את כלי היריב לפי גובה ומספר הצלעות שלך :
למשל ריבוע יכול להכות משולש היות ויש לו 4 צלעות ולמשולש 3 צלעות בלבד , ובתנאי שהם באותו הגובה !!
וכלי גדול Large יכול להכות כל כלי הקטן ממנו בגובה במידה אחת כלומר את הכלים בגובה Medium !
ואילו כלי בינוני Medium יכול להכות כל כלי הקטן ממנו במידה Small !
אם 2 מגדלים נפגשים – כלים עם אותו גובה, מנצח זה שבעל הצלעות הרבות יותר , למשל , אם נפגשים משושה וריבוע גדולים Large Size מנצח המשושה היות ויש לו 6 צלעות לעומת הריבוע בעל 4 הצלעות בלבד !
• לא ניתן להכות כלים אם הם באותו גובה ובאותו מספר צלעות !
• ניתן להכות את כלי היריב גם אם הם נשארו בנקודת פתיחה כבר, כלומר לא זזו כלל !
• "חוק דויד וגוליית"-
• המגדל הקטן ביותר (המשולש הקטן –והיותו בעל הצלעות הכי מעט לעומת הריבוע והמשושה והנמוך ביותר) היחידי שיכול להכות את המשושה הכי גבוה ובעל הצלעות הרבות ביותר !
• כאשר לוכדים- מכים כלי של היריב , הכלי שלך תופס את המקום של הכלי של היריב בו הוא עמד.
• ראה איור 5 ,6, 7,8.
ניקוד :
כל לכידת כלי של היריב שווה 5 נקודות ( לא משנה מה גובהו או כמה צלעות יש לו !)
כל כלי שנמצא על נקודת הסיום- השורה של הפתיחה של היריב- "בבית של היריב" מקבל עוד 3 נקודות !
בעל הנקודות הרבות ביותר מנצח !
במידה ויש תיקו מנצח זה שלכד כמה שיותר כלים של היריב שלהם יש יותר צלעות !

סוף המשחק-
כאשר לא ניתן יותר לבצע יותר הכאות באחד הלוחות, המשחק ""Frozen
"מוקפא", כלומר לא ניתן יותר לשחק בלוח הזה, וחייבים לעבור לשחק בלוח הבא.
"הלוח מוקפא"- המגדלים 1 ו-2 יותר מידיי רחוקים זה מזה על מנת להכות (לא ניתן לחזור אחורה כאמור) ראה- איור 9).
"לוח מוקפא"- Frozen Board
איור 10 –
"הלוח מוקפא" כי מגדל 2 לא יכול כבר להכות את מגדל 3 כי הוא רחוק מידיי ממנו !
מגדל 3 ו-4 לא יכולים להכות את מגדל 1, היות והוא קטן מהם בשתי דרגות רמות= Large מול Small.
לוח 1 יכול באופן תיאורטי יכול להיאכל ע"י כלי 1 (מגדל) 1 ע"פ חוק "דויד וגוליית", לכן המשולש הגדול חייב לזוז – לנוע לעבר החץ הכחול.
אם מגדל 1 זז קדימה לעבר ה- X הלוח אינו מוקפא היות והמגדל 2 (המשולש הקטן) עדיין יכול לנוע לעבר המשושה באלכסון ,להיפגש אתו ולהכותו !
רק אם המשושה מגדל 1 יגיע לשורת האפור ("לבית של האפור") הלוח יוכרז כקפוא היות ולא ניתן יותר יהיה למגדל 2 כבר להכותו !
במידה ושניים מוך שלושת הלוחות מוקפאים חייבים לעצור את המשחק ומבצעים ספירת נקודות.
(ראה איור 10).

• גם אם ניתן להכות כלים באופן תיאורטי והכלים לא ייפגשו, ממשיכים לשחק ולא "מקפיאים" או משביתים את המשחק בלוח בו משחקים. (ראה איור 11).
"Talat " For Two Players" "טאלט "- לשני משתתפים.
*על שני השחקנים להניח 4 כלים כל אחד מ-9 הכלים של השחקן השלישי באופן רנדומלי על השורות המסומנות בצבעו (בשורת הבית של הצבע של היריב השלישי),
היות ויש 9 חלקים והונחו רק 8 כלי אחד יוצא מהמשחק כליל.
השחקן השלישי מכונה בשם "ז'יין" ( הרוח הערבית- .(Arabic Spirit
רק לאחר הצבת הכלים של היריב באופן רנדומלי יכול כל שחקן להניח את 9 כלי המשחק שלו בנקודות הפתיחה שלו .
תנועה והכאת כלים ל-2 משתתפים .
השחקן שמניח אחרון את הכלי על הלוח בעת סידור הכלים מתחיל !
תנועת הכלים ולכידת כלים כפי שמצוין ל-3 שחקנים,
• ניתן להזיז את הכלים שלך כאמור כרגיל אבל בלוח שבו מונחים הכלים של היריב עם הכלים של הז'יין עליך לבצע מהלך לשחקן השלישי !
• ומאידך בלוח בו מונחים הכלים שלך מול כלי הז'יין היריב שלך מזיז לו את הכלים.
• כך נוצר איזור והגינות במשחק בין 2 שחקנים.