לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

פאזל - פוטבול

לפניך/לפנייך 9 חלקים שונים.

 

מהם עליך/עלייך להרכיב את הצורה הבאה, בהצלחה.