לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

שחמט ויקנגים

הנפטאפי" או בכינוייו השונים -KING'S TABLE-VIKING'S CHESS
הינו משחק עתיק ומקורותיו כנראה בגרמניה.
המשחק מוכר מאוד בארצות סקנדינביה-דנמרק,שוודיה,נורווגיה ועוד…
משחק זה הנו משחק לוח אסטרטגיה הבנוי בגרסאות שונות למשבצות של אי זוגי כגון 13X13 או 11X11 ובוריאציות קטנות של 7X7.(כלומר 7 טורים ו-7 שורות כשבמשבצת המרכזית תמיד ניצב המלך).
במשחק זה יש שני צבאות כאשר מתחלקים למגנים ותוקפים.
ייחודו של המשחק בכך שמספר התוקפים תמיד כפול מהמגנים כפי שיש בתצוגה זו.
24 מתקיפים לעומת 12 מגנים.
כמו כן ייחודו של המשחק בכך שיש רק לצד אחד מלך-למגנים.
כמו כן את המשחק ניתן לשחק מכל כיווני הלוח ועמדת הפתיחה איננה סימטרית כפי שמקובל באופן מסורתי במשחקי לוח.
מטרת המשחק-
המתקיפים-לוחמים צריכים להקיף את המלך מארבעת כיווני הליכתו כלומר כמו בשחמט צריך לערוך מארב למלך.
מצד המגנים- להבריח את המלך לאחת מ-4 פינות הלוח הנייטראליות כשרק המלך רשאי לדרוך עליהן כולל הערוגה המרכזית עליה ניצב המלך בתחילת המשחק.
כמו כן ייחודו של המשחק בכך שניתן להכות יותר מכלי אחד באותו התור.
חוקי המשחק-
כל הכלים כולל המלך הולכים ישר (כמו צריח בשחמט או צלב)ללא הגבלה בתנאי שהטור או השורה פנויים.כלומר אי אפשר לקפוץ מעל כלים.
הכאה מתבצעת כאשר שני כלי מקיפים כלי יריב בתורם משני כיוונים.ישרים כלומר חסימה משני כיוונים או מהשורה או מהטור.
חוק נוסף התקף לשני הצדדים הינו אם כלי נכנס למיקום "הכאה" אינו מוכה "נאכל" היות והוא נכנס מרצונו.
פינות הלוח והמשבצת המרכזית-
אמנם רק המלך יכול לדרוך עליהן אך היות והן נחשבות ניטראליות כאשר כלי לוחם או מגן נמצא לערוגה הסמוכה להן ובא כלי המקיף -מאגף אותו מהשורה או מהטור זוהי אכילה חוקית.