לימודי קבוצות , כנסים , ועדי עובדים , אירועים , הפעלות , ושעורים פרטים –Group studies, conferences, employee committees, events, sessions, and individual lessons

לכל שחקן 5 חלקי משחק בצבע זהה. בכל תור יזיז השחקן חלק משחק אחד בהתאם למספר הצעדים המסומן שלו. המנצח הוא השחקן ש 4- מתוך 5 חלקי המשחק שלו חזרו לקו ההתחלה לאחר שכבר חצו את כל הלוח לאורכו.
כל שחקן מניח את חמשת חלקי המשחק שלו בעמדת הפתיחה, מאחורי הקו המשורטט, כאשר הקצה המחודד של החלק פונה למרכז הלוח. הקצה המחודד מסמן את כיוון ההתקדמות.
השחקן הראשון יזיז את אחד מחלקי המשחק שלו, לבחירתו. מספר הצעדים שכל חלק משחק יכול להתקדם מסומן בעמדת ההתחלה שלו בנקודות. התזוזה תהיה תמיד רק בקו ישר, בכיוון החוד, והשחקן חייב להתקדם בדיוק על-פי מספר הצעדים האפשר.